Egy, kettő, három, négy. Óvodában rendben légy!

Autizmussal élő óvodás és bölcsődés korú gyermekek komplex megsegítése.

A program három fő vonalon indult el.

Óvodás és bölcsődés korú gyermekek szociális kommunikációs fejlesztése:

Óvodás és bölcsődés korú gyermekek szociális kommunikációs fejlesztésével kezdtem meg a munkát. A szülőkkel való kapcsolatfelvétel zökkenőmentes volt, ezt követően rövid konzultációk után kialakítottam a csoportokat. Az órákra képességprofil és életkori sajátosságok mentén készültem fel. Egy-egy szociális és kommunikációs készségfejlesztő óra átlagos felépítése:

 1. Babzsák foglalkozás (A Babzsák Fejlesztő Program alapján)
 2. Rövid asztali feladat
 3. Szerepjáték (kis irányítással)
 4. Tornatermi játék

A babzsákfoglalkozáson gyakoroltuk a a kommunikáció funkcióit, az egymásra való odafigyelést és a társas helyzeteket. Az asztali feladatnál a gátlófunkcióra, a szerepcserére, finommotorikai készségekere, kudarctűrésre helyeztem a hangsúlyt és itt valósult meg a szociális helyzetek elméleti feldolgozása (pl.: szociális történet). A szerepjáték volt a leghagsúlyosabb pontja az órának. Ilyenkor gyakoroltuk a játéktevékenységeken belül a szociálisan elfogadott viselkedésformákat, a kreatív játéktevékenységet.

Hivatkozás: Őszi T. (2011): Babzsák Fejlesztő Program, KAPOCS kiadó

Intézmények támogatása

A pályázat második pontja az intézmények támogatása. A pedagógusok lelkesen fogadták a rövid előadást és az előre összeállított csomagot. Viszont 1-2 találkozás kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az eszközök teljes egészét módszertanilag a gyermekre szabva tudják alkalmazni. Több alkalmas mélyebb módszertani képzésen kellene a pedagógusoknak részt venniük. Kiemelendő, hogy a bölcsődékben és óvodákban dolgozó gyógypedagógus együttműködést kínált abban, hogy segít a pedagógusoknak az eszközök folyamatos alkalmazásában és annak személyre szabásban.

Családok megsegítése

A pályázat harmadik szakasza a családok megsegítése, a gyermek támogatása otthoni környezetben. A családok nagy örömmel fogadtak. Volt akihez kimentem házhoz, volt, akit az intézményünkben találkoztam. A szülőkkel alaposan átbeszéltük az eszközök használati módját. Voltak olyan családok, akiknek teljesen új volt ez a módszertan. Többen már régóta használtak hasonló kártyákat, melyek rossz állapotban voltak, és nem voltak ennyire összeszedettek. Néhányan már régóta tervezték a kártyák használatának bevezetését, viszont nem volt módjuk arra, hogy saját maguk gyártsák le az eszközöket, ők kifejezetten örültek a lehetőségnek.

Csomagok tartalma:

Óvodás csomag tartalma és használati módja:

 1. Ovis napirend- Óvodások számára színesrajzos szimbólumszintű képekből álló napirendet állítottunk össze. Megtalálhatók benne az óvodai életben megjelenő programok rajzai. Ezt használva a gyermekek számára sokkal átláthatóbb, mi fog velük történni az óvodában töltött idő során. Fontos kiemelni, hogy a napirend használata nem csak az atipikus gyermekek számára nyújt biztonságot a mindennapokban, hanem a tipikus gyermekek számára is igen hasznos, támpontot ad a hétköznapokra. A napirendet öntapadós tépőzárral egy benti óvodai bútorra helyezik ki az óvónők a nap elején. A reggeli köszöntőkör alatt megbeszélik a gyermekekkel, hogy mi vár rájuk aznap. Amikor egy-egy eseménynek vége, annak képét levehetik a napirendről és egy kis dobozba gyűjthetik, vagy megfordíthatják a kártyát. Azt is tudjuk, hogy a pedagógusok leterheltsége és figyelme nem mindig engedheti meg ezen képekkel való munkát nap közben, ezért arra biztatunk mindenkit, hogy csak helyezze ki reggel, és nem baj, ha nem tudják nap közben eltávolítani a képeket 1-1 esemény után. Az is nagy biztonságot nyújthat, ha csak jelezve van valamilyen módon az aznapi terv.
 1. Folyamatábrák (vizuális algoritmusok)- Gyakran a felnőttek számára is folyamatábrák segítségével mutatják be egy-egy cselekvés végrehajtását (zacskós levesek hátoldalán, teás dobozokon stb.) Gyermekek számára is hasonló módon mutatjuk be a cselekvés végrehajtásának folyamatát, csak kissé színesebben és gyermekek számára értelmezhetőbben. A képek kivághatók, így a folyamatábra elemei felcserélhetők.
 2. Stop táblák- Ezek a táblák olyan helyre helyezhetők ki, amit tilos bántani, vagy ahová tilos bemenni.
 3. Időmérő- Az időmérő egy fehér laminált lapból és egy színes (cikkekre vágott) körből áll. Ezt akkor javasolt használni, ha egy tevékenység idejét szeretnénk előre jelezni. Gyakran használjuk erre az órát, vagy az ujjainkat mondván, hogy ennyi perc van még hátra. Viszont az időmérő lap sokkal látványosabb és egyértelműbb a gyerekek számára. Akkor is használható, amikor nem tudjuk bejósolni, mennyi időt kell várni egy-egy szituációban.
 4. Várj! kártya- Akár az időmérővel egybekötve is alkalmazható így vizuálisan látható, hogy ennyi ideig várni kell (pl.: a tízóraira, vagy az ebédre.
 5. Közlekedés szabályait kinti program esetén beszélhetik át a gyermekekkel a pedagógusok.
 6. Orvosi vizsgálat- az új helyzetekben a felnőttek is feszélyezve érezhetik magukat. A gyermekek számára is feszültséget tud okozni egy új helyzet bejósolhatatlansága. Ezért az orvosi vizsgálatról is összeállítottunk egy erre vonatkozó vizuális algoritmust. A képek kivághatók és felcserélhetők, illetve kiválasztható belőle csak 1-1 kártya is, ami a vizsgálaton történni fog.
 7. Hangerő skála- A hangerőskála 5 pontból áll, melyeknek megvan a saját színük is. A skála lépcsőfokait első körben érdemes bemutatni a gyermekek számára: 1. néma, 2. suttogás, 3. beszéd hang, 4. hangos beszéd, 5. kiabálás. Fontos, hogy a bemutatás után tisztázzuk, hogy a szabály az, hogy a hármas hangerőn beszélgessünk. Külsős program esetén pl.: múzeumlátogatáskor, színházban stb. kettes (kék) hangerőn kommunikálhatunk.
 1. Dolgozom és kapok- Ez a kártya alap használatával gyermekeknek egyértelművé válik, hogy mit kell megtenniük a jutalomért. Az alaplap mellett szükség van olyan kártyákra, amin az elvégzendő feladat szerepel. pl.: gyöngyfűzés, rajzolás, kirakózás stb. Illetve szükség van még olyan kártyára is, amin a jutalom szerepel pl.: gumicukor, buborékfújó, játék a favonattal stb.
 2. Viselkedési szabálykártyák- Fontos, hogy vizuálisan látható legyen mi az, amit megtehetünk, mi az amit nem. Felnőttek számára ilyen jellegű képeket helyeznek ki az üzletek, játszóterek bejáratához (pl: fagyival bemenni tilos, kutyával bemenni tilos, alkohol fogyasztása tilos) illetve dohányzó és nem dohányzó területekhez is. Viszont a gyerekek számára fontos, hogy azt emeljük ki, amit megtehet az adott szituációban pl.: játszótéren vagy csoportos játékhelyzetben (nem rugdosok, elkérhetem a társamtól a játékot stb.).
 3. Rácz Zsuzsa kiadványából minden óvoda kapott egy kinyomtatott példányt, mely szabadon letölthető online: https://mek.oszk.hu/15900/15968/15968.pdf 

Bölcsődés csomag tartalma és használati módja:

 1. Napirendi kártyák- a bölcsődés gyermekek számára fotós napirendi kártyákat készítettünk. Melyet hasonló módon használhatják, mint az óvodások. Amennyiben azt érzékeljük, hogy a gyermekek számára túl sok információ az egész nap előrejelzése, lehet elég, ha csak a rákövetkező tevékenységet jelezzük előre. Pl.: ha az udvarról nehezen megy be a terembe, akkor érdemes megmutatni neki, hogy udvari játék után milyen tevékenység következik. 
 2. Időmérő- Abban az esetben kifejezetten javasoljuk, amikor a nap végén a gyermek már nagyon várja az anyukája érkezését. Mutathatjuk az idő múlását. Nagyon fontos, hogy az időmérőből az utolsó szeletet csak akkor vegyük le, amikor már megbizonyosodtuk arról, hogy a gyermek anyukája megérkezett. 
 3. Viselkedési szabálykártyák- Az ovis csoportok szabálykártyájához képest nagyobb kártyákat készítettünk. A helyes viselkedéseket a bölcsődei gondozókkal zöld lapra, a helyzetelen viselkedéseket piros lapra ragaszthatjuk rá. Fontos, hogy csak azok a szabálykártyák kerüljenek ki, amelyek éppen aktuálisak.
 4. Talp lenyomat- jobb és bal talp sablont vágtunk ki és lamináltunk le. Ezáltal a gyermekek tudják a cipőjük helyét, vagy amikor ülni kell az asztalnál, tudják, hogy hova kell rakni a lábukat.
 5. Várj! kártya- ugyanolyan módon használható, mint az óvodásoknál.
 6. Stop tábla- ugyanolyan módon használható, mint az óvodásoknál.
 7. Rácz Zsuzsa kiadványából minden bölcsőde kapott egy kinyomtatott példányt, mely szabadon letölthető online: https://mek.oszk.hu/15900/15968/15968.pdf 

Otthoni csomag tartalma és használati módja:

 1. Napirend- Otthoni megsegítésre színes rajzokból álló napirendet állítottunk össze. Megtalálhatók benne az otthoni közegben megjelenő programok rajzai. Ezt használva a gyermekek számára sokkal átláthatóbb, mi fog velük történni a nap folyamán. A napirend lehet fix (házon belül egy bútorra helyezve) vagy hordozható (egy fényképalbumban). A következő napra szóló napirendet akár a gyermekkel közösen is ki lehet helyezni. Amikor egy-egy eseménynek vége, annak képe lekerül a napirendről és vagy a kép megfordításával jelezhetjük a tevékenység végét.
 2. Folyamatábrák (vizuális algoritmusok)- A gyermekek számára elkészített folyamatábra egységes, viszont kivághatók a kártyák, így a folyamat szemléltetése bizonyos szempontból személyre szabható. A folyamatábra használható vízszintesen vagy függőlegesen. Az ábrákon szereplő folyamat nyilacskával, műanyag jelölővel gyurmaragasztó segítségével nyomonkövethető. Pl.: Ha a fogmosásról beszélünk a folyamatábra vízszintesen van kihelyezve, akkor a kártya felett van a jelölő. A gyermek ott tart, hogy fogkrémet nyom a fogkefére, akkor afelett van a jelölő, ha azzal végzett, akkor a jelölőt eggyel jobbra helyezi és már ott tart, hogy bevizezi a fogkeféjét. Előfordulhat, hogy a mutatóujjával követi nyomon, vagy csak a szemével követi az ábrákat.
 3. Stop táblák- Ezek a táblák olyan helyre helyezhetők ki, amit tilos bántani, vagy ahová tilos bemenni. Pl.: Alszik a kistesó ilyenkor az ajtóra kihelyezhető a stop jel, viszont még célszerűbb, ha az alvó kistesóról is kikerül egy kép a stop jel mellé. Így a gyermek számára egyértelmű lehet, hogy azért tilos bemenni, mert a kistesó alszik.
 4. Időmérő- Az időmérő egy fehér laminált lapból és egy színes (szeletekre vágott) körből áll. Ezt akkor javasolt használni, ha egy tevékenység idejét szeretnénk előrrejeleni. Gyakran használjuk erre az órát, vagy az ujjainkat mondván, hogy ennyi perc van még hátra. Viszont az időmérő lap sokkal látványosabb és egyértelműbb a gyerekek számára. Akkor is használható, amikor nem tudjuk bejósolni, mennyi időre van szükség még a következő tevékenységig. Pl.: étteremben az étel kiérkezéséhez.
 5. Várj! kártya- Akár az időmérővel egybekötve is alkalmazható így vizuálisan látható, hogy mennyi ideig kell várni (pl.: orvosi rendelőben)  Nagyon fontos, hogy az időmérőből az utolsó szeletet csak akkor vegyük le, amikor már megbizonyosodtuk arról, hogy az orvosnál mi következünk.
 6. Közlekedés szabályait kinti program esetén beszélhetik át a gyermekekkel a pedagógusok. 
 7. Hangerő skála- A hangerőskála 5 pontból áll, melyeknek megvan a saját színük is. A skála lépcsőfokait első körben érdemes bemutatni a gyermekek számára: 1. néma, 2. suttogás, 3. beszéd hang, 4. hangos beszéd, 5. kiabálás. Fontos, hogy a bemutatás után tisztázzuk, hogy a szabály az, hogy a hármas hangerőn beszélgessünk. Külsős program esetén pl.: múzeumlátogatáskor, színházban stb. kettes (kék) hangerőn kommunikálhatunk.
 1. Viselkedési szabálykártyák- Fontos, hogy vizuálisan látható legyen mi az, amit megtehetünk, mi az amit nem. Felnőttek számára ilyen jellegű képeket helyeznek ki az üzletek, játszóterek bejáratához (pl: fagyival bemenni tilos, kutyával bemenni tilos, alkohol fogyasztása tilos) illetve dohányzó és nem doházó területekhez is. Viszont a gyerekek számára fontos, hogy azt emeljük ki, amit megtehet az adott szituációban pl.: játszótéren vagy csoportos játékhelyzetben.
 2. Talp lenyomat- jobb és bal talp sablont vágtunk ki és lamináltunk le. Ezáltal a gyermekek tudják a cipőjük helyét, vagy amikor ülni kell az asztalnál, tudják, hogy hova kell rakni a lábukat.

Fontos kiemelni, hogy nem minden gyermek tudja ugyanazt a folyamatábrát, vagy napirendi kártyasort értelmezni. Ezért fontos, hogy személyre szabjuk azokat. Ebben a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus tud nektek segíteni, hiszen előzetesen felméri a gyermek szimbólumszintjét és megfigyeli, hogy a tevékenységvégzésben hol van elakadás az adott gyermeknél. Mindemellett úgy gondoljuk, hogy egy vizuális megsegítés jobb, mint a semmi. Ha nem válik be, próbálkozni kell tovább.

Hivatkozás:

 • A napirendi kártyákhoz és a folyamatábrákhoz a rajzokat a DATA applikáció és weboldal színes rajzos gyűjteményéből mentettük lel. https://data.aosz.hu/ 
 • A szabályokhoz az arasaac nevű weboldalon található szerkesztő rendszert használtuk.  https://arasaac.org/
 • Hangerőskála:   Dunn Buron, K., Curtis, M. (2016) A csodálatos 5-pontos skála – A társas viselkedés és az önkontroll összefüggésének tudatosítása a nevelésben-gyerekek, serdülők és felnőttek számára. Geobook, Budapest.
 • Rácz Zs. (2011): Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása   https://mek.oszk.hu/15900/15968/15968.pdf 

Miért volt hasznos a program? 

Az autizmusban érintett gyermekeknek megfelelő támogatásra van szükségük a szociális és kommunikációs készségek területén. A vizuális támogatásokkal megsegíthetjük az önálló életvitel kialakítását. A szülők és a pedagógusok gyakran nincsenek tudatában, milyen eszközök és módszerek állnak rendelkezésünkre, ezért elsősorban az ő edukálásuk, szemléletformálásuk útján tudjuk közvetett módon segíteni a gyermekek fejlődését.

A megfelelő segítségnyújtás és az inkluzív környezet kialakítása nemcsak a gyermekek jelenlegi, de hosszú távú jólétére is hatással van. Az autizmussal élő gyermekeknek megadva a szükséges támogatást, lehetőséget kapnak arra, hogy kibontakoztassák képességeiket és adottságaikat. Ezzel hozzájárulunk a potenciális tehetségek felfedezéséhez és a társadalom gazdagításához.

Összefoglalva, az autista gyermekek támogatása és segítése elengedhetetlen az inkluzív társadalom kialakítása és fenntartása érdekében. Az inlúzió iránti elkötelezettségünkkel hozzájárulunk a társadalmi sokszínűség elfogadásához, a tolerancia erősítéséhez, és lehetővé tesszük, hogy minden egyén méltósággal és tisztelettel élhessen.

Novics Judit

A programot a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2022”-es pályázatból valósítottuk meg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) és a Belügyminisztérium jóvoltából.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük